Pedair rôl bwysig rhigolau gwreiddio mewn twneli rheilffordd cyflym wrth adeiladu twneli

Yn gyntaf, gall sianel cyn-gladdedig y twnnel rheilffordd cyflym gryfhau'r leinin dwy haen ac ar yr un pryd, gall gael effaith rym gyffredinol dda, ac mae yna lawer o agweddau ar yr heddlu yn ystod y broses heddlu. Y peth pwysig yw cael grym unffurf. effaith. Gellir ei wella mewn ymateb i flinder.

Yn ail, mae yna lawer o fanteision sianeli gwreiddio mewn twneli rheilffordd cyflym. Nodwedd arall yw bod ganddo wrthwynebiad tân da, hynny yw, o dan dymheredd uchel, yn aml nid yw'n newid llawer.

Yn drydydd, prif bwrpas sianel wreiddio’r twnnel rheilffordd cyflym yw atal y catenary rhag cwympo, yn enwedig i beidio â chaniatáu i’r catenary ddisgyn ar y trên, fel arall bydd cyfres o broblemau peryglus yn dod ar eu traws. Yn enwedig yn achos colofnau crog, rhaid sicrhau cywirdeb gosod da.

Yn ogystal, yn y broses o addasu cyfeiriad y cylch, mae'r sianel gladdedig piblinell hefyd yn gyfleus iawn.

Yn union oherwydd y manteision hyn y mae cafnau pibellau wedi'u hymgorffori wedi'u datblygu'n helaeth yn rheilffyrdd cyflym fy ngwlad. Gyda datblygiad gwyddoniaeth gymdeithasol a thechnoleg, mae gofynion pobl ar gyfer ansawdd sianeli gwreiddio piblinellau yn mynd yn uwch ac yn uwch. Os ydyn nhw am ddiwallu anghenion defnyddwyr yn barhaus, mae gan wneuthurwyr hefyd ofynion ar gyfer perfformiad cynnyrch yn y broses o gynhyrchu sianeli sydd wedi'u hymgorffori mewn piblinellau. Yn y gwelliant parhaus, rhaid rheoli'r ansawdd yn llym hefyd. Trwy ymchwil barhaus ac encilio galw'r farchnad, rydym wedi datblygu sianeli wedi'u hymgorffori ymlaen llaw ar gyfer coridorau pibellau crwm arbennig ar gyfer twneli rheilffordd isffordd a chyflym.


Amser post: Mai-14-2021